18 Οκτ 2012

Odin                                         Odin is my last sculpt, odin is made from air dry clay.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου